Tilbake til søkeresultatene

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Cross-cultural perspectives from India and Norway on consumption, socio-cultural change and sustainability

Tildelt: kr 1,5 mill.

Budsjettformål:

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet