Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Kostnadseffektive lavenergiboliger

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

138062

Prosjektperiode:

2000 - 2004

Organisasjon:

Første fase omhandler markedsvurderinger og informasjon. Det skal anslås hvilke boligtyper som vil bli bygget de neste 5-10 årene, hvilke typer installasjoner og utstyr som vil bli brukt, hvilket kostnadsnivå som vil være akseptabelt og hvilke boligkvalit eter fremtidens beboere vil etterspørre. Starte en kommunikasjon og et samarbeid med de viktigste aktørene i boligmarkedet. Samarbeidspartnere vil være enøk-sentre, boligprodusenter, systemleverandører, boligbyggelag, kommuner, trendforskere, arkitekter o g større utbyggere. Det skal legges ut eksempler på internett, publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrift samt nasjonale seminarer og workshops. Andre fase omhandler analyser og utvikling av tiltakspakker. Mål for energisparing og redusert mi ljøbelastninger for aktuelle boligtyper vil bli definert. Spesifikasjon av aktuelle produkter og løsninger for å finne frem til produkter, systemer og kostnadseffektive tiltak. Tredje fase omhandler minst to demonstrasjonsprosjekt for utprøving av tiltaks pakker med evaluering og målinger.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer