Tilbake til søkeresultatene

UTRED-Utredning

LA 21 - Implementeringsstudier/evaluering av Lokal Agenda 21-arbeidet

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

138105

Prosjektperiode:

2000 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

UTRED-Utredning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet