Tilbake til søkeresultatene

POLITIKK-Forskningspolitikk

Kontrakt - Narve Bjørgo - Drift

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

138209

Prosjektperiode:

2000 - 2012

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

POLITIKK-Forskningspolitikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet