Tilbake til søkeresultatene

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Oslo-regionen

Tildelt: kr 3,2 mill.

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at forvaltningen av midler til dekning av slike reise-og oppholdsutgifter delegeres til de forskningsutførende miljøene i Oslo-, Trondheim-, Tromsø- og Stavanger-regionen gjennom at de fire gruppene tildeles rundsumbevil gninger over en 3 års-periode. Midlene administreres lokalt slik det finnes mest hensiktsmessig og bruken rapporteres til Forskningsrådet i ettertid etter standard rutiner. Bidraget er ment som tilskudd,og institusjonene må også selv dekke en del av utg iftene. Bevilgningen skal primært dekke opphold ved ESRF. Dersom økonomien tillater kan man også dekke opphold ved andre synkrotronstrålekilder.

Budsjettformål:

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning