Tilbake til søkeresultatene

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Nye problemer i kodeteori: Newtonradius, dobbeltkjedeegenskapen og vekthierarki

Tildelt: kr 1,8 mill.

Med økende digital kommunikasjon blir behovet for sterk krypterin større. Eksempler på områder hvor man trenger kryptering er pengetransaksjoner på internett og elektronisk utveksling av hemmelige og fortrolige dokumenter (f.eks. pasientjournaler). Det fi nnes i dag ingen praktiske krypteringsalgoritmer som er beviselig umulige å knekke. En krypteringsalgoritme blir vurdert som sterk dersom den er blitt analysert av mange forskjellige vitenskapsfolk over flere år, uten at noen har funnet særlige svakheter ved den. Lineær og differensiell kryptoanalyse ble oppdaget for ca. 10 år siden, og er to generelle metoder man alltid kan prøve å angripe en krypteringsalgoritme med. Alle som designer moderne krypteringsalgoritmer passer på å beskytte seg mot disse angrepene, og ved hjelp av almost perfect non-linear (APN)-funksjoner er det laget algoritmer som er beviselig sikre mot disse angrepene. Det er et stort behov for å finne andre typer angrep, og vi vil prøve å finne nye metoder for å angripe krypteringsalgoritmer. Spe sielt vil vi studere Rijndael, som nylig ble valgt til ny amerikansk standard.

Budsjettformål:

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet