Tilbake til søkeresultatene

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Omorganisering av kraftmarkedet

Tildelt: kr 15,0 mill.

Innledningsvis hadde prosjektet fokus på den offentligrettslige reguleringen av kraftmarkedet bl.a. gjennom doktoravhandlingen Tilrettelegging av kraftmarkedet, og senere mindre studier om beredskapsregulering som nå er under bedømmelse og Statnettskontra kter for regulerkraftmarkedet regulerkraftopsjonsmarkedet. Etterhvert har privatrettslige aspekter ved markedsreformen blitt satt i fokus b.la. ved delprosjekter om kraftkontrakter. EØS-rettslige problemstillinger integreres i en rekke delprosjekter, men vi har også rene EØS-rettslige arbeider, blant annet en avhandling om avgiftsfritak (herunder fritak for el-avgift) og forholdet til statsstøttereglene, og de nye reglene i kraftmarkedsdirektiv II om selskapsmessig og funksjonelt skille i kraftselskaper. Det er fire doktorgradsprosjekter som alle arbeider med større energirettslige problemstillinger, som grenser over i tilliggende områder, og temaene er: (1) forholdet mellom sektorregulering av energimarkedene og alminnelig konkurranserett. (2) regule ringen av de finansielle kraftmarkedene. (3) private kraftutbyggingskontrakter i utviklingsland (er under bedømmelse). (4) regulering av forsyningssikkerhet innenfor energisektorene. De øvrige delprosjekter utføres primært av vitenskapelige assistenter.

Budsjettformål:

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer