Tilbake til søkeresultatene

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Vannbehandling for kontroll av innvendig korrosjon i drikkevannsledninger

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektnummer:

139300

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2000 - 2005

Prosjektet er delt inn i tre uavhengige delprosjekter: Delprosjekt 1: Videreføring av pilotforsøk med natriumsilikatVidereføring av pågående prosjekt "Natriumsilikat som korrosjonsinhibitor". Denne videreføringen anses som svært viktig for å få fram bedr e og mer omfattende og pålitelige data fra prosjektet. Delprosjekt 2: Fullskala forsøk med bruk av vannglassFullskala forsøk som vil gjennomføres i tett samarbeid med den aktuelle kommune/vannverk. Delprosjekt 3: Svensk-norsk FoU-behov - forprosjekt Fo rprosjekt for å samordne korrosjonsresultater fra svenske og norske FoU-miljø, og med basis i dette utarbeide et felles prosjektforslag der fokus skal rettes mot de viktigste uavklarte forholdene med hensyn på innvendig korrosjon i jernrør.

Aktivitet:

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet