Tilbake til søkeresultatene

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Drift av forskergruppen

Tildelt: kr 1,1 mill.

Budsjettformål:

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet