Tilbake til søkeresultatene

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Globalisering og internasjonalisering av norsk næringsliv

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektnummer:

139982

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2000 - 2004

Geografi:

Fagområder:

Programmet vil bestå av følgende tre delprosjekter: <h>1. Geopolitiske og økonomiske rammevilkår for globalisering og betydningen av ulike regionale økonomiske samarbeidstiltak. <h>2. Globalisering, nasjonale innovasjonssystemer og multinasjonale selska per. Konsekvenser for norsk næringsutvikling. <h>3. Strategier for å møte globaliseringen; eksport fra og internasjonalisering av SMB.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet