Tilbake til søkeresultatene

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Astrofestival

Tildelt: kr 0,35 mill.

Astrofestival 2003 vil foregå søndag 9. november kl. 1630 - 2200 på universitetsområdet i Oslo. Vi planlegger med et besøkstall på omkring 10 000. Aktivitetstilbudet de besøkende møter vil være variert og utradisjonelt. Planetsletta, som tilbyr publikum e n guidet tur gjennom en lysmodell av vårt solsystem, er et godt eksempel på dette. Andre aktiviteter er astronaututkledningskonkurranse og romskipsbyggekonkurranse for barn, filmvisning, foredrag, planetarium, romjakt, astrolotteri, kulissefotografering m ed mer. I tillegg vil det være en rekke utstillere fra universitetsmiljøet, bedrifter og aktører som fremmer naturvitenskap og forskning. Utstillingene vil i tillegg til vanlig informasjon, inneholde bl a teleskoper, svevetog, meteoritter og romskipsmodel ler. I tilknytning til astrofestivalen lages det årlig en skolekalender som sendes gratis til alle 8. klasser i landet, og alle 6. klasser i Oslo-området.

Budsjettformål:

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet