Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kunstverket i den digitale reproduksjonens tidsalder - en studie i teknologi, tradisjon og estetikk i computerbasert rytmisk musikk

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

140576

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Populærmusikkfeltet har de siste tyve årene vært dominert av en voldsom ekspansjon i computerbasert rytmisk musikk. Felles for de nye rap- og tekno-relaterte stilretningene er et nært og produktivt forhold til utviklingen på det musikkteknologiske feltet i samme periode, og det kan synes som om den nye computerbaserte rytmiske musikken er et felt der den nye teknologiens muligheter får spille seg ut. Prosjektet er rettet inn mot å undersøke forholdet mellom teknologi og tradisjon innenfor denne musikken med særlig vekt på afro-amerikanske musikktradisjoner. Helt sentralt står spørsmålet om hvorvidt teknologien faktisk styrer det estetiske uttrykket eller om den bare er et middel for å forløse aspekter som allerede ligger latent i tradisjonen. Problemsti llingen søkes besvart gjennom analyse og diskusjon av utvalgte låter av rap-artistene Public Enemy og soul-rap-artisten D'Angelo.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet