Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Fra renovatio til riforma: Kunstartene og reetableringen av pavens hovedstad

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

140604

Prosjektperiode:

2001 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fellesprosjektet i kunsthistoriske studier i romersk renessanse skal drives på flere nivå og være gruppert i to faser: Ashes to Ashes, Roma 1420-1527, og From Ruin to Reform, Roma 1527-1700. Arbeidets framdrift skal koordineres av en norsk styringsgruppe på fire forskere fra hvert av de fire universitetene. Denne skal handle i samråd med den internasjonale vitenskapelige komiteen. Lokalt og jevnlig skal arbeidet drives i seminarer/workshops og i arbeid med individuelle prosjekter. Opplæringsdelen vil ogs å skje gjennom forskerutdanningskurs og veiledning. Hovedfagsstipendiene skal gi studentene anledning til å arbeid i miljøet i Roma med sine prosjekter, mens doktorgradsstudenter også følges opp igjennom Fiesole 4-6 seminarene (2000-2002). Fellesprosjekt ets mest avanserte deler er åpningsseminaret i Rosendal i mai 2001 der retningen fastlegges, samt avslutningsseminaret i Roma 2003 der resultater fremlegges og forberedes for internasjonal publisering.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet