Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Resistens mot desinfeksjonsmidler hos stafylokokker assosiert med sjukdom hos husdyr.

Tildelt: kr 1,7 mill.

Desinfeksjonsmidler brukes i stort omfang i vanlig husholdning, i helsevesenet, i næringsmiddelindustrien og i husdyrbruket. Kvartære ammoniumforbindelser (QAC) er blant de mest benyttede virkestoffene. Bakterier, inklusive og stafylokokker, kan utvikle r esistens mot slike midler. QAC-resistens er påvist i stafylokokker isolert fra infeksjoner hos menneske og fra næringsmidler. Flere gener som koder for QAC-resistens, er beskrevet. Disse er ofte lokalisert på plasmider, gjerne i kombinasjon med gener som forårsaker antibiotikaresistens. Vi har nylig påvist QAC-resistens hos S.aureus assosiert med mastitt hos melkekyr. Bortsett fra dette er det internasjonalt ikke beskrevet QAC-resistens hos bakterier assosiert med sjukdom hos dyr, trolig på grunn av besk jeden forskningsinnsats på dette feltet. Det planlagte prosjektet tar sikt på å klarlegge utbredelsen av QAC-resistens hos stafylokokker fra husdyr. Orienterende undersøkelser angående resistens mot klorheksidin vil også bli foretatt. I resistente bakter iestammer vil resistensmekanismene bli nærmere kartlagt; aktuelle plasmider og resistensgener vil bli karakterisert. Det er påvist kobling mellom desinfeksjonsmiddelresistens og antibiotikaresistens. Dette vil vi undersøke nærmere. Vi vil kunne få tilgang til QAC-resistente stafylokokker fra infeksjoner hos dyr og mennesker og fra næringsmidler. Ved egnede typingsmetoder kan graden av genetisk slektskap mellom disse kartlegges.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet