Tilbake til søkeresultatene

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Videreutvikling av direktefiltreringsprosessen

Tildelt: kr 0,55 mill.

Arbeidet baseres på forsøk i eksisterende pilotanlegg, der koblingen av praktiske forsøk og teoretisk kompetanse kan utnyttes fullt ut. Videre kan nye forsøksresultater vurderes opp mot tidligere oppnådde resultater angående ulike koaguleringsmidler, miks ere, råvannsfarge, vanntemperatur, filtersystemer, m.v. Dette gir grunnlag for totalvurderinger av unik verdi. Prosjektet omfatter følgende delprosjekter: 1. Bruk av alkalisk filter som etterpolering for å redusere restmetallinnhold, koagulantforbruk og s lamproduksjon. 2. Uttesting av en ny silikatholdig koagulant. 3. Kartlegging av mulige effekter av ultralydbasert forbehandling på kjemikalieforbruk. 4. Økonomisk følsomhetsanalyse, samt dokumentasjon av økonomiske og prosessmessige gevinster ved de angit te tiltak. 5. Rapportering og resultatformidling.

Budsjettformål:

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet