Tilbake til søkeresultatene

MAT-Næringsmidler

Stafylococcus aurreus matforgiftning i Norge: Økt risiko ved økt konsum av produkter fra upasteurisert melk?

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektsammendrag Landbruksdepartementet har vedtatt at det skal satses på småskalaproduksjon av melkeprodukter som en alternativ næring. Det er i melkeforskriftene åpnet for produksjon og frambud av produkter av upasteurisert melk, dersom andre tiltak sikrer helsemessig trygge produkter. Ett utbrudd av S. aureus matforgiftning assosiert med ost fra upasteurisert melk er rapportert i Norge. Tidligere studier indikerer at innholdet av enterotoksin (SE)-produserende S. aureus er høyt i Norge, og slike bakterier er i en viss utstrekning påvist også i produkter av upasteurisert melk. Det er ikke kjent om den høye forekomsten av SE-produserende isolater skyldes spredning av spesielle klon av bakterien. Det tas i pros jektet sikte på å få en oversikt over forekomsten av S. aureus og SE-produserende isolater i tankmelk, produkter av upasteurisert melk, og andre beslektede kilder for bakterien. Et annet mål er å klarlegge det genetiske møns teret for S. aureus fra disse kildene, for å få en bedre forståelse for epidemiologien til bakterien. Denne kunnskapen skal brukes til å evaluere risikoen for stafylokokkintoksikasjon, og anbefale brukes forebyggende tiltak. brukes

Budsjettformål:

MAT-Næringsmidler

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet