Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Prosjekt for utvikling av samisk språkteknologi

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektet vil utarbeide eit automatisk morfologisk analyseprogram. Delar av grunnlagsarbeidet for fleire av delmåla er allereie utført av Nordisk samisk institutt som er medarbeidar i prosjektet. Dei datalingvistiske analysane er tenkt kompilert i progra mvare som er utvikla av firmaet Lingsoft. Eit framtidig mål med prosjektet er å utarbeide språkteknologiske verkty som trengst for at samisk skriftspråk skal kunne fungere som fullverdig administrasjonsspråk. Som relaterte prosjekt kan nemnast: Samisk sp råkråds orddatabank, UNIKOMs elektroniske læremiddelprosjekt for samisk, og Samisk etymologisk ordbok v/Forskningssentralen for de inhemska språken i Helsingfors.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet