Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Das Konzept des Dilettantismus in Texten der Wiener Moderne. Eine Text- und Feldanalyse zur Autonomisierung eines literarischen Feldes

Tildelt: kr 1,5 mill.

I dag blir begrepene dilettant og dilettantisme som oftest oppfattet negativt. Disse begrepene ble imidlertid til dels positivt konnotert i to viktige litterære perioder, nemlig i forkant av Weimarer klassisisme (Goethe-tiden) og i tysk Fin de siécle (190 0). I sistnevnte periode kom det til en dypere og bredere forståelse av fenomenet dilettantisme under påvirkning fra den franske symbolistiske forfatteren Paul Bourget. Spesielt var det de østerrikske symbolistiske forfatterne, Wiener Moderne, som i en ko rt periode lot seg fascinere og som identifiserte seg med de typiske trekkene ved dilettantisme. Utvalgte litterære tekster, brev, essays og dagboknotiser skrevet av sentrale forfattere som blant annet Leopold Andrian, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Bahr skal analyseres med henblikk på denne problematikken. En særstilling inntar imidlertid Leopold Andrian, som på grunn av sin smale produksjon og sin habitus kan kalles "dilettant". Stipendiatens tese er at dilettantisme spilte en viktig rolle i den proses sen som førte til en utdifferensiering av den østerrikske litteraturen fra feltet tysk litteratur, som ble dominert av den realistisk/naturalistiske retningen. Ved hjelp av Pierre Bourdieus litteratursosiologiske terminologi (litterært felt, habitus og sy mbolsk/kulturell kapital) vil stipendiaten analysere den funksjon begrepet dilettantisme hadde i konstitueringen av et autonomt østerriksk litterært felt.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet