Tilbake til søkeresultatene

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Spredning av effekter av persistente organiske miljøgifter i en toppredator i det marine økosystemet i Barentshavregionen

Tildelt: kr 2,0 mill.

Et kunnskapshull i forhold til langtransportert forurensning i nordområdene er forståelse av hvordan persistente organiske miljøgifter fordeler seg i toppredatorer over en større geografisk skala. En generell oppfatning er at Arktis er sterkt utsatt for f orurensning av slike stoffer, men studier fra nærliggende tempererte områder som kan underbygge denne påstanden mangler. Ved å studere svartbak <i>Larus marinus </i>vil prosjektet undersøke nivåer og sammensetning av organiske miljøgifter i en gradient la ngs kysten av Nord-Norge opp mot Arktis. Videre ønsker prosjektet å studere effektene av dagens nivå av organiske miljøgifter på viktige demografiske parametre. Dette vil kunne gi betydelig kunnskap om hvor forurenset Arktis er sammenlignet med temperte o mråder, og gi informasjon om transport og kilder for miljøgftene, samt hvilken betydning de har for bestandsdynamikken hos en toppredator i området.

Aktivitet:

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet