Tilbake til søkeresultatene

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Seksuell preging og hybridisering mellom to arter av meiser (Paridae)

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektnummer:

141590

Prosjektperiode:

2001 - 2006

Geografi:

Siden de klassiske studiene til nobelprisvinner Konrad Lorentz, har seksuell preging blitt dokumentert hos en rekke dyrearter. Denne formen for læring har fått ny oppmerksomhet i senere år innen flere felt av evolusjonær økologi fordi man mener den er vik tig i forbindelse med hybridisering, artsdannelse, seksuell seleksjon og kull-parasitisme. De fleste av studiene av preging er gjort i fangenskap og isolasjon. Det er derfor viktig å studere preging under mer naturlige forhold. En har latt kjøttmeis vokse opp hos blåmeis, og omvendt, i et felt med fuglekasser. Pilotdata viser at de fleste individene blir seksuelt preget på fosterart og at dette kan føre til dannelse av hybridpar (kjøttmeis x blåmeis). Slike hybridpar har til nå ikke vært beskrevet i litte raturen. Prosjektet vil benytte dette modellsystemet til å studere seksuell preging og hybridisering. En spør om pregingen varer livet ut, om begge kjønn, og begge arter, blir like mye preget, og om hvilke konsekvenser pregingen har for livslengde og repr oduksjon. En vil også studere hvilke individer som inngår i hybridpar, og om disse produserer levedyktig avkom. Dannelsen av hybridpar gir også en mulighet til å teste nye teorier om foreldreomsorg hos dyr.

Budsjettformål:

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet