Tilbake til søkeresultatene

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Sigarettrøyk og helseplager hos ungdom; en prospektiv studie. Ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, UNG-HUNT

Tildelt: kr 1,7 mill.

Til tross for mange studier omkring røykevaner og helseproblemer, røykeforebyggende- og røykestoppkampanjer har sigarettrøyking hos ungdom økt. Jenter røyker mer enn gutter. Dette er et samfunnsproblem og vil gi økt sykelighet på sikt. Det er fremdeles vi ktige, uavklarte spørsmål, både for røykeforebyggende arbeid og for å avklare sigarettrøyks effekt på helseplager i ungdomstiden. Kjønnsforskjeller er lite undersøkt. Dette krever oppfølgningsstudier. I 1995-97 ble alle unge i fylket invitert til ungdoms delen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, UNG-HUNT 95/97; 9137 unge (90%) deltok. En 4 års oppfølgningsstudie av de som gikk i ungdomsskolen i 95/97, UNG-HUNT2000/O1, pågår nå. Dette blir også en ny tverrsnittsstudie for aldersgruppen 16-19 år, og gir mulighet til å studere trender over tid. Undersøkelsene gjennomføres på skolene, og består av spørreskjema, klinisk undersøkelse inkludert lungefunksjonstesting, og intervju. Prosjektet går videre med nye problemstillinger på grunnlag av resultater fra den første studien. Faktorer med betydning for utvikling av røykevaner og røykestopp og sammenheng mellom sigarettrøyk aktiv og passiv) og helseplager, inkludert lungefunksjonen, studeres. Det er gitt konsesjon til å koble data fra UNG-HUNT 95/97 med sen trale registre og med foreldres helsedata (HUNT1 og 2). Dette gir unik mulighet til å studere arvelighet, sosiale sammenhenger og betydning av forhold ved fødsel.

Budsjettformål:

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet