Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Another Place. The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Conflicts and Discourses in Israel

Tildelt: kr 1,4 mill.

Den sekulære/religiøse konflikten er i dag det mest alvorlige interns uromoment i det israelske jødiske samfunn. Det handler ikke kun om religiøsitet, men også om politisk makt, nasjonale visjoner og individuell frihet. Konflikten inngår i den større selv defineringsprosess Israel gjennomgår i dag, i forbindelse med fredsprosessen og globale endringer. I sosiale diskurser er konflikten symbolsk representert i forestillingen om byene Tel Aviv og Jerusalem, som manifestasjoner av to "prototyper" israelske e rfaringer, fremtidsvisjoner og levemåter. Noe forenkelt er denne en konflikt mellom moderne/sekulært samfunn og et tradisjonelt/religiøst. Konflikten er manifestert i byenes fysiske og sosiale landskap. Prosjektet vil metodisk fokusere på hvordan sekulær e produserer Tel Aviv som "Et Annet Sted", gjennom daglig praksis, mediediskurs og deltagelse i/unngåelse av offentlige nasjonale begivenheter. Således veksler analysen mellom ulike nivå av diskurs, praksis og erfaring. En synliggjøring av denne interne konflikten, og en analyse av dens implikasjoner for Israels nasjonsbyggingsprosjektet, utgjør et viktig bidrag til antropologiske teorier om nasjonalisme, og om de lokale uttrykk av modernitet og globale ideologier. Prosjektet svarer også på en etnografi sk mangel, da det komplekse, moderne og urbane Israel er fraværende i litteraturen. Videre, en nyansert forståelse av interne nasjonale konflikter danner grunnlag for fredsarbeidet i regionen.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet