Tilbake til søkeresultatene

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Volumetrisk ultralyd datainnsamling

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektet tar siktet på å gi bidrag til utviklingen av sanntids 3D ultralydsystemer med anvendelse innen medisin. Sanntids 3D avbildning krever 2D matrisearray transducere uten bevegelige deler. En rett fram implementering av denne teknologien forhindres på grunn av kompleksitet. Systemets kompleksitet kan reduseres ved kun å benytte et utvalg av mulige sender og mottaker elementer i matrisearrayet. Ved å bruke metoder fra signalbehandling og optimering vil en i prosjektet søke å finne utlegg for array transducere med et begrenset antall elementer og med gode egenskaper til å gjøre 3D sanntids avbilding. Utleggene som søkes skal være optimale med hensyn egnethet for sanntidsprossesering, bildekvalitet og høyere harmonisk avbilding. For å sikre kvalite ten på resultatene vil en benytte eksperimentelle data som skal prosesseres off-line parallelt på et cluster av UNIX arbeidsstasjoner. Arbeidet vil bli gjort i nært samarbeid med GE Vingmed Ultrasound samt flere internasjonale forskningsmiljøer.

Budsjettformål:

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet