Tilbake til søkeresultatene

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Teknologi og metoder for ultralydveiledet kirurgi

Tildelt: kr 0,30 mill.

I 1995 startet et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom klinikere og ingeniører ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT)/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/SINTEF Unimed med hovedmål å utvikle brukervennlige, effektive og skånsomme ultral ydbaserte metoder for å forbedre tilbudet til pasienten samt kirurgens operasjonsutstyr/metoder sammenlignet med eksisterende kommersielt tilgjengelige metoder/teknologi. Resultatet av aktiviteten har resultert i en ultralydbasert navigasjonsprototype som skal kommersialiseres av samarbeidspartner MISON. I tredimensjonal ultralydveiledet kirurgi benytter kirurgen bilder for å veilede instrumentet til riktig posisjon, og kan av den grunn begrense åpningen gjennom normalvev ned til lesjonen. Prosjektet har som mål og forbedre forståelsen av det patologiske innholdet i bildene ved å avdekke ny informasjon ved å analysere frekvensinnholdet i signalene og utføre bildeprosessering ved hjelp av ulike metoder. Informasjonen skal visualiseres på en mer nøyaktig o g hensiktsmessig måte for kirurgen sammenlignet med dagens metoder. Prosjektet legger vekt på å evaluere nytteverdien av ultralyd som avbildingsmetode innenfor bildestyrt kirurgi, samt utføre pilotforsøk for å evaluere/tilpasse den teknologien som er utvi klet for anvendelse innenfor nye kliniske områder.

Budsjettformål:

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet