Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Økonomisk journalistikk og konstruksjon av samfunnseliters økonomiske kunnskap

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektet studerer økonomisk journalistikk og mediebrukeres interesse, forståelse og utbytte av denne stofftypen. Med utgangspunkt i innholdsanalyser av utvalgte mediediskurser bygger studien i hovedsak på kvalitative intervjuer med en økonomisk ekspertg ruppe og flere medborgergrupper, hvorav alle er en form for samfunnseliter. Hovedpoenget er å analysere hvordan forestillinger om penger og økonomisk kunnskap generelt er fordelt og kommer til uttrykk i ulike elitegrupper i Norge, med særlig henblikk på hvilken rolle massemedierte representasjoner spiller i konstruksjonen av samfunnselitenes økonomiske hverdagskunnskap. På hvilken måte blir økonomisk ekspertkunnskap til common sense-kunnskap, som elitene igjen handler ut fra i det daglige? Denne kunnsk apsproduksjonen, og medienes rolle i den, kan analyseres gjennom å sammenlikne og drøfte "gapet" mellom virkelighetsbildene som kommer til uttrykk blant (a) de økonomiske ekspertene, (b) i mediene, og (c) blant elitegrupper for øvrig. På hvilke områder sk iller de seg ad, og hvordan? På hvilke måter sammenfaller de? Ved hjelp av en analyse belyses medienes fortolknings-og virkelighetsdefinerende makt gjennom måten økonomiske ekspertkunnskaper populariseres, formidles og (re)produseres gjennom mediene.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet