Tilbake til søkeresultatene

ROMFORSK-Program for romforskning

Studier av energetisk elektronnedbør - magnetosfæredynamikk og effekter i atmosfæren

Tildelt: kr 3,3 mill.

Denne søknaden gjelder studier av energetisk elektronnedbør målt med røntgenkameraet PIXIE på POLAR satellitten og andre korrelerte bakke og satelittmålinger. Søknaden innbefatter også et stipend for å gjennomføre et dr.scient.-studium ved Seksjon for rom fysikk, Fysisk institutt, Universitetet i Bergen, innen eksperimentell magnetosfære/ionosfære-fysikk. I dette prosjektet vil en benytte de unike målingene foretatt med PIXIE til å dedusere energispektrum og den globale fordelingen av den energetiske elekt ronnedbøren under forskjellige forhold i magnetosfæren. En vil beregne effekter av elektronnedbøren på den øverste atmosfæren og sammenligne med bakkemålinger foretatt med EISCAT og andre instrumenter. En vil også studere dynamikken til de energetiske ele ktronene med hensyn på magnetosfæreprossesser. Dette prosjektet gjelder studier av plasmaprosesser i magnetosfæren og energetisk elektronnedbør. En vil benytte målinger med røntgenkameraet PIXIE på POLAR satellitten, korrelerte målinger på GLUSTER satellittene og andre rom- og bakke-målinger. Prosjekt et innbefatter også to stipend til å gjennomføre et dr.scient.-studium ved Seksjon for romfysikk, Fysisk institutt, Universitetet i Bergen, innen eksperimentell magnetosfære-/inosfærefysikk. Hovedtemaet for dette dr.grads- arbeidet vil være substorm onset og ekspansjon. En vil analysere de unike in-situ målinger som en får somrene 2001 og 2002 når de fire CLUSTER satellittene befinner seg i plasmaskiktet i magnetosfærens haleområde ved substorm onset. Samtidig vil en få det storstilte bildet av hvordan substormen utvikler seg fra målinger med PIXIE og UVI kameraene på POLAR satellitten. Det andre hovedaspektet ved denne søknaden gjelder studiet av energetisk elektronnedbør under forskjellige forhold i magnetosfæren. En vil beregne effekter av elektronnedbøren på den Øvre atmosfæren, blant annet endringer i ionosfærens konduktans, og sammenholde med bakkemålinger foretatt med EISCAT og andre instrumenter.

Budsjettformål:

ROMFORSK-Program for romforskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet