Tilbake til søkeresultatene

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Matematisk seminar ved Universitetet i Oslo

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektet har gitt et vesentlig tilskudd til aktiviteten til flere av instituttets forskere de senere år. Prosjektmidlene gir norske matematikere mulighet til å finansiere intensive samarbeidsperioder med utenlandske forskere i Oslo, og supplerer derigje nnom forskningskontakt som oppnås ved deltagelse på internasjonale konferanser mv. Prosjektet gir også instituttets hovedfags- og doktorgradsstudenter, som ofte selv mangler midler til å reise utenlands, mulighet til å knytte kontakter med fremtredende ut enlandske forskere i deres egne fagområder.

Budsjettformål:

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet