Tilbake til søkeresultatene

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Fotoelektronspektroskopi og kjemisk reaktivitet for umettede organiske forbindelser

Tildelt: kr 1,3 mill.

Moderne synkrotronstråling kombinert med avanserte elektronspektrometre har åpnet nye muligheter til å studere bindingsenergien til molekylenes indre elektroner. Den høye oppløsningen som kan oppnås ved slike synkrotronlaboratorier har dermed gjort det mu lig å oppnå ny informasjon om molekylets indre elektronstruktur. Spesielt synes det å være en direkte sammenheng mellom aktiveringsenergier for elektrofile reaksjoner og energien til de indre elektronene for karbonatomene som deltar. Prosjektet tar sikte på å undersøke dette nærmere for en rekke umettede organiske forbindelser. Siden molekylene vanligvis inneholder flere kjemisk forskjellige karbonatomer, er det nødvendig å benytte synkrotronstråling med meget høy oppløsning. Stipendiaten skal være knytt et til Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen, men utføre det eksperimentelle arbeidet ved synkrotronlaboratoriene i Lund, Sverige og i Berkeley, California, USA. I prosjektet inngår et samarbeid med Universitetet i Uppsla o g Oregon State University, og stiipendiaten vil tilbringe deler av stipendperioden ved disse institusjonene.

Budsjettformål:

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet