Tilbake til søkeresultatene

MILHEL-Miljø og helse

Forebyggende vaksinasjon mot allergier: grunnleggende arbeid i musemodell

Tildelt: kr 1,5 mill.

Bakgrunn: Allergi er trolig den vanligste lidelse som skyldes påvirkning fra miljøet. Fordi det er immunsystemet som er affisert, kan det være mulighet for forebyggende vaksinasjon. Grunnlag i egne forsøk: Gjennomførte forsøk med immuniseri ng av gravide mus med allergen, har vist at en med riktig regime kraftig kan redusere avkommets tendens til Th2-avhengig, allergirelatert antistoffrespons. Må1 for prosiektet: Prosjektet ønsker mer systematisk og fullstendig i musemodell å klarleg ge betingelsene for at mors møte med allergen skal redusere avkommets allergiske immunrespons mot samme allergen som barn og i voksen alder. Det praktiske siktemålet - å legge grunnlaget for forebyggende vaksinasjon mot allergier - vil stå sentralt. I til legg vil prosjektet søke å klarlegge de sentrale immunologiske mekanismene for påvirkningen - skjer den via mors immunsystem (antistoffer, celler, mediatorsubstanser) eller påvirkes barnet direkte in utero av allergen gitt ved immuniseringen. Metode: Mus immuniseres på ulike tidspunkter før og under graviditeten, mors immunrespons måles, responsen hos avkommet måles hos "store barn" og i ung voksen alder. Anvendbarhet på mennesker: Prosjektet vil i forsøkene bruke allergener og adjuvans so m brukes på mennesker i dag. Vaksinasjon av mor før svangerskapet kan være mulig. Nytte: Kunnskap, mulighet for å forebygge allergi.

Budsjettformål:

MILHEL-Miljø og helse

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet