Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Bones of Contention: The Political Use of Buddhist Relics in Colonial South Asia

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

142568

Prosjektperiode:

2001 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Relikviene av Buddha og hans fremste disipler kom i en særstilling blant de buddhistiske antikviteter som ble gravet frem av britiske arkeologer i Syd-Asia på 1800-taller. På den ene siden hadde relikviene stor kunstnerisk og historisk interesse for brite ne. På den andre siden var dette hellige objekter for buddhistene. I grenselandet mellom buddhistisk religiøs oppblomstring og britisk arkeologi fikk en derfor en voldsom maktkamp som har vart fram til i dag. I en rekke klassiske buddhistiske tekster, se r en at relikvier er blitt brukt politisk siden før vår tidsregning. Likevel er relikvier stort sett oversett av forskning. Grunnen til at denne siden ved buddhismen ikke har fått oppmerksomhet, er først og fremst at vestlige forskere på 1800-tallet ønske t å se buddhismen som en trasjonell og individualistisk religion. Kulten rundt relikvier ble oppfattet som et korrumperende tillegg til en ren, opprinnelig buddhisme. Prosjektet ønsker å belyse det kompliserte forholdet mellom arkeologi og religion i kol onitidens Syd-Asia ved å fokusere på maktkampen rundt buddhistiske relikvier. For å forstå denne diskursen vil prosjektet benytte seg av tre typer kildemateriale. For det første vil en se på et bredt arkivert materiale (korrespondanse, notater, rapporter etc.) om relikvier og buddhistisk kunst i britiske museer og biblioteker. For det andre vil en se på tekster om temaet skrevet av sentrale syd-asiatiske ledere. Disse er både på engelsk og moderne indiske språk. For det tredje vil en se på klassiske budd histiske tekster om relikvier på pali og sanskrit for å forstå den historiske utviklingen av problemet.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet