Tilbake til søkeresultatene

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Ikke-lineære modeller for samvirke mellom bølger og konstruksjoner

Tildelt: kr 3,0 mill.

Gjennom et forstudium er det identifisert behov for videreutvikling av beregningsorienterte matematiske modeller hvor dagens prediksjonsverktøy har store svakheter og hvor de fysiske prosessene er sterkt ikke-lineære. Gevinsten av økt prediksjonsnøyaktige t vil ha stor betydning både for havbruksanlegg, kystkonstruksjoner, skips og offshore konstruksjoner. Oppgaven er delt inn i to deler. De to deloppgavene er valgt basert på områder hvor NTNUog MARINTEK ser store mulige gevinster i form av økt prediksjon snøyaktighet og mer optimal design av hav- eller kystkonstruksjoner. Hver del består igjen av en metode del, en anvendelses del og en formidlings del. I omfang og budsjett står metode delen for ca 3/4 av totalen. Denne delen er tenkt utført ved dr.ing st udier. Anvendelses delen skal hovedsakelig MARINTEK stå for. Et nettverk vil bli etablert på grunn av sterke fellestrekk mellom anvendelsdelene. Det er viktig å utnytte synergieffekten mellom svært ikke-lineære bølgeproblemer og statistiske metoder. I dag mangler det statistisk metoder som kan utnytte detaljerte beregningerav svært ikke-lineære problemer med få hendelser i en design prosedyre av marine systemer.

Budsjettformål:

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet