Tilbake til søkeresultatene

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Spesifikasjon og implementasjon av sanntidssystemer i omskrivningslogikk

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektet ønsker å utvikle en metodologi for spesifikasjon og implementasjon av sanntidssystemer ved bruk av omskrivningslogikk i både spesifikasjons- og implementasjonsfasen. Dette fører til en forholdsvis liten avstand mellom spesifikasjon og implement asjon, noe som i sin tur fører til billigere og mer korrekte implementasjoner av slike systemer. Vi håper at prosjektet vil kunne demonstrere disse metodene på noen konkrete systemer, kanskje i form av styring av en robot?

Budsjettformål:

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet