Tilbake til søkeresultatene

AKLIMED-Klinisk medisin

Tumorbiologiske og prognostiske faktorer ved endometriecancer

Tildelt: kr 2,1 mill.

Forskningsgruppens profil har vært å kartlegge ulike tumormarkører ved endometriecarcinomer, med særlig vekt på proliferasjon, cellecyklusregulering (p53, p16) og angiogenese. En ønsker å videreføre dette arbeidet ved å fokusere på to linjer: mikrosatelit tinstabilitet og reparasjonsenzymer, og mekanismer for og betydning av inaktivering av to sentrale suppressorgener, p16 og PTEN.

Budsjettformål:

AKLIMED-Klinisk medisin

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet