Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Entrepenører i Iran: drivhjul for utvikling og sosial endring

Tildelt: kr 1,3 mill.

Et av de største problemene for utvikling og økonomisk vekst i Iran etter 1979-revolusjonen, har vært vegringen blant pengesterke grupper for å investere i produsering. Gevinsten har vært mangedobbel ved å drive forskjellige typer handel, eller spekulere i markeder for valuta, eiendom eller lignende. Prosjektet søker å klarlegge hvilke politiske, økonomiske og sosiale forhold som har hindret fremveksten av en dynamisk industriell sektor i den islamske republikk. På bakgrunn av intervjuer og feltarbeid v il prosjektet gi et bilde av de private akører som faktisk produserer i "revolusjonens Iran", og drøfte hvilken innvirkning disse industrielle entreprenører kan ha på landets endringsprosess. Entreprenørens kjennetegn, ifølge Joseph Schumpeter, er "kreativ destruksjon", "nyvinnende produksjon" og "bærere av en ny kultur". Hvordan samsvarer dette med dagens iranske realiteter? Kan reformbevegelsen under president Khatami knyttes til ideen om et nytt borgerskap med nye politiske og sosiale krav?

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet