Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Norsk hveteproduksjon - hvordan oppnå en mer kostnadseffektiv produksjon uten å senke kvaliteten.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

143813

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Norsk hveteproduksjon har hatt en positiv utvikling siste tiår, både i kvantitet og kvalitet. Men hveteprisen har vært synkende siden begynnelsen av 90-åra, og dette kan ventes å bli ytteligere forsterket. Tiltak for å redusere kostnadene i hele verdikjed en og samtidig opprettholde konkurransekraft gjennom konkurransedyktige produkter, blir helt nødvendig. Viktige faktorer for kvaliteten av brød er proteininnhold, proteinkvalitet, bakeprosessen og samspillet mellom disse faktorene. P.g.a. de tidligere rammevilkårene (kornmonopol og høyt forbruk av amerikansk hvete til relativt rimelig pris) har norsk hvetem el tradisjonelt hatt høyt proteininnhold og sterk proteinkvalitet, og bakeprosessen har vært tilpasset dette. Da et høyt proteininnhold medfører kostnader knyttet til N-gjødsling og/eller lavere avling, vil en med bakgrunn i dagens og fremtidens strammere rammevilkår se på betydningen av et kvalitativt bedre protein. Proteinkvaliteten bestemmes i stor grad av sorten, men kan påvirkes av klimaet og av forholdet mellom nitrogen og svovel i planta. Proteinkvaliteten har derfor i utgangspunktet ingen kostnad direkte knyttet til seg, men en riktig balansert gjødsling med nitrogen og svovel er viktig. Prosjektet fokuserer derfor på mulighetene for å kunne redusere produksjonskostnadene gjennom redusert proteininnhold, uten at kvaliteten av sluttproduktet forringes. Formålet med dette prosjektet er å legge grunnlaget for en mer kostnadseffektiv norsk hveteproduksjon uten at bakekvaliteten forringes. Dette skal oppnås gjennom bedre styring og utnytting av nitrogengjødsla, gjennom sortsvalg og utnytting av sortenes glu tenkvalitet ved lavere proteininnhold, og ved å tilpasse baketeknologi til mel med til lavere proteininnhold.

Aktivitet:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet