Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Automatisert sveiseproduksjon av båtseksjoner og konstruksjoner i aluminium

Tildelt: kr 0,97 mill.

I samarbeid med leverandører og bedrifter gjennomføres utprøving og tilpassing av de ulike kritiske teknologibiter, i laboratoriet ved SINTEF. Dette skal gjøres opp mot typiske produktdetaljer fra bedriftene. Dette skal gi nødvendig kunnskap om muligheter og begrensinger ved den tilgjengelige teknologi, og initiere nødvendig videreutvikling hos leverandører for å kunne produsere de aktuelle produkter mest mulig automatisert. Dette inkluderer hele prosessen fra overføring av data fra CAD-system, via offli n e programmering av roboter til selve sveiseoperasjonen, og overvåking. Parallellt med dette arbeidet skal beste leverandør identifiseres, som det inngås avtale med om storskala prøving. Denne skal gi det endelige grunnlaget for å utarbeide en kravspesifik asjon over komplett anlegg.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet