Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Teknologi for overvåking av apparater i kraftanlegg

Tildelt: kr 4,3 mill.

Porosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljø, SINTEF Energiforskning AS, brukere (energiverk som Statnett SF og andre større energiselskaper) og produsent av diagnoseutstyr til energiverksbransjen; TransiNor as. Hensikten er å utvikle systemer for o vervåking av enkeltkomponenter i elkraftanlegg. Økt overvåking av enkeltkomponenter i anleggene vil gi eierne nyttig informasjon om drift og vedlikehold av anlegger. Noe som vil gi gevinst i form av reduserte utgifter til vedlikehold, økt levetid og mer e ffektiv drift. På sikt vil resultatet gi grunnlag for utvikling av nye produkter for søkeren; TransiNor as, noe som vil gi søker større gjennomslagskraft i markedet, både nasjonalt og internasjonalt. De enkelte systemene vil kunne inngå som inngangsmodule r til et større vedlikeholdssystem, som f.eks. REMAFEX.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer