Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektnummer:

143936

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Organisasjon:

Geografi:

Kraftselskapene har behov for å effektivisere sitt vedlikehold. For å oppnå ønsket effektivisering er det nødvendig å finne nye metoder for tilstandskontroll, samt å utvikle mer moderne metoder for planlegging og organisering av vedlikeholdet. Ny anvendel se av IKT-systemer er viktig i denne sammenheng. Det er nødvendig å kartlegge vedlikeholdsfunksjonen for å forstå samspillet mellom organisatoriske enheter, virkningen av ulike metoder for tilstandskontroll og for å forstå hvordan ulike IKT-systemer må i ntegreres. Med dette som utgangspunkt skal Temiis fra REMAFEX-prosjektet integreres på et pilotanlegg hos Sira-Kvina Kraftselskap. Også andre metoder for tilstandskontroll skal integreres i det totale vedlikeholdskonseptet. Prosjektet skal videre beskriv e hvordan ulike IKT-systemer kan integreres, både med hensyn på informasjonsflyt mellom systemene og med hensyn på organisatoriske konsekvenser og relasjon til arbeidsprosesser.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer