Tilbake til søkeresultatene

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Tidligfase og usikkerhetsstyring. Dr.stipend i tilknytning til IBAT, faggruppe PA

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektet skal utdanne en doktorand innen emnet "tidligfase og usikkerhetsstyring". Tema eller problemstilling for doktorandene er ikke avklart enda, men disse er tiltenkt en meget sentral rolle i prosjektets avsluttende fase, hvor bl.a. implementering av resultatene fra BONUS-prosjektet skal gjennomføres og evalueres. Stipendiaten er således meget viktig for verifisering og dokumentering av BONUS-prosjektets resultat. Doktorandene vil motta veiledning fra både NTNU og BI gjennom deres formaliserte sam arbeid bl.a. i Norsk senter for prosjektledelse. Formell tilknytning vil bli avklart så snart problemstillinger for doktorandene er klarlagt.

Budsjettformål:

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet