Tilbake til søkeresultatene

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer - effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Tildelt: kr 1,5 mill.

Aktivitet:

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet