Tilbake til søkeresultatene

OG-Program for olje og gass

Dr. ing program: Flerfase transport

Tildelt: kr 4,1 mill.

144036 Norge har gjennom de siste 20 år opparbeidet en ledende posisjon innenfor petroleum flerfase transport teknologi. Et samarbeid mellom SINTEF og IFE har resultert i en simulator (OLGA) som er blitt en internasj onal industristandard for dimensjonering av flerfase transportsystemer. SINTEF har utført storskala strømningsforsøk (SINTEF flerfaselaboratoriet), programutviklingen er utført ved IFE og Scandpower kommersialiserer og vedlikeholder programsystemer. Dr.i ng. programmet skal bidra til å utvikle utdannings og forskningsvirksomhet innenfor flerfase strømningsteknologi ved universitetene. Samarbeidet med instituttene og industrien skal bidra til en større delaktighet av universitetet i den videre utviklingen av flerfaseteknologi i Norge. Det er forelått dr.ing. oppgaver som er rettet direkte mot noen av forbedringsbehovene for industrielle flerfasesimulatorer: - Ustabil strøm i S-formede stigerør e for industrielle flerfasesimulatorer: - Overgang mellom l agdelt og slug strøm e for industrielle flerfasesimulatorer: - Slug strøm forsøk e for industrielle flerfasesimulatorer: - Methanol injeksjon mot gasshydrater e for industrielle flerfasesimulatorer: -Store bølger i oppover gass-væske strø m e for industrielle flerfasesimulatorer: - Modellering av oppover gass-væskestrøm e for industrielle flerfasesimulatorer: -Flerfase vitenskapelig instrumentering e for industrielle flerfasesimulatorer:

Budsjettformål:

OG-Program for olje og gass

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet