Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Polymerisolasjon for neste generasjon HVDC kabel

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

144063

Prosjektperiode:

2001 - 2005

Geografi:

Grunnleggende kunnskaper om kabelisolasjon er både viktig og nødvendig for økonomisk kabelproduksjon, reduserte miljøproblemer og sikker drift og utvikling av elektriske kraftnett. Norge som fremtidig storskalaaktør innen nordisk og europeisk kraftmarked innebærer også vesentlig bruk av HVDC kabler. Selv om antall nye store kraftoverføringsprosjekter for tiden er relativt begrenset, både internasjonalt og i norske nærområder, må en kunne forvente en vesentlig økning i ikke altfor fjern framtid. Da vil og så krav til miljøvennlighet og større overføringskapasitet pr. enhet kunne fremtvinge andre kabeltyper. Norge har i lang tid hatt et miljø med internasjonal spisskompetanse innen HVDC kabler. Det foreslåtte prosjektet vil være ett nødvendig bidrag til å s ikre bibehold og videreutvikling av dette, samtidig som Alcatel Kabel Norge's posisjon som en av de ledende produsenter på området HVDC kabler internasjonalt opprettholdes og styrkes og således forblir et viktig element i norsk eksportindustri. Prosjekte t omfatter fire hovedaktiviteter: - Kritiske parametre for aktuelle syntetiske materialer (med utgangspunkt i folieviklet PP, men inkluderende også eventuelle andre materialer som måtte vise seg å kunne være aktuelle) - Kabelmodeller (med polymerb asert isolasjon som det gjennomføres målinger og beregninger på for å kartlegge isolasjonssystemets potensiale i fremtidige HVDC kabler) - Dr.ing. studier (for helst to personer, som starter/avslutter studiene noe forskjøvet i tid) - Administrasjo n (som ivaretar koordinering av aktiviteter, møter, reiser, publisering etc.)

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer