Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogenlagring i faste stoffer, fra syntese til system

Tildelt: kr 9,3 mill.

Introduksjon av miljøvennlige brenselcellesystemer (f.eks. i biler eller stasjonære anlegg) basert på hydrogen fra naturgass og etter hvert helt forurensningsfrie integrerte hydrogen energisystemer basert på fornybar energi (f.eks. sol-og vindenergi) er h elt avhengig av at man finner sikre og kostnadseffektive hydrogenlagre med høy gravimetrisk og volumetrisk energitetthet. Hovedformålet med prosjektet er å videreutvikle eksisterende og bygge opp ny materialteknologisk kompetanse med fokus på lagring av h ydrogen i faste stoffer. Alle aktuelle lagringsmaterialer skal betraktes i nært samarbeid mellom IFE, Universitetet i Oslo og SINTEF. Sammen har disse institusjonene også rettet seg inn mot et forpliktende, stategisk samarbeid innen funksjonelle materiale r (FUNMAT), herunder også energilagringsmaterialer. Kompetansen som disse institusjonene nå legger inn i det forliggende prosjektet, er til dels av meget høyt internasjonalt nivå. På basis av materialutvikling, vil prosjektet samtidig legge grunnlag for næringsutvikling og fremtidig verdiskapning innen produksjon av hydrogenlagringsmateriale. Prosjektet byr med andre ord på en bred, tverrfaglig og koordinert forskningsinnsats innen hydrogenlagring i faste stoffer - fra syntese til system. Videre vil re sultatene fra prosjektet bli meget synlig, slik at industripartnerne klart ser de tekniske behov og muligheter.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer