Tilbake til søkeresultatene

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Fremstilling av komplekse, dynamiske virksomheter i multimedia

Tildelt: kr 2,3 mill.

Utvikling og publisering av en teori for studiet av komplekse, dynamiske virksomheter. I dette prosjektet ønsker Powersim AS, i samarbeid med Universitetet i Bergen, å utvikle teori, metoder, teknikker og verktøy som kan støtte opp under en forståelse av forholdet mellom den adferd som komplekse, dynamiske virksomheter utviser over tid ogd e underliggende d strukturelle årsakene til denne adferden; - av hvordan adferd oppstår som en konsekvens av den underliggende -struk turen i virksomheten og hvordan adferden, i sin tur, forårsaker endringer i denne strukturen, - hvilket, i neste omgang, leder til kvalita tive adferdsendringer. Prosjektet er basert på flere års forskning innen matematisk analyse av ulineære systemer og retter seg inn mot utviklingen av multimedie-verktøy i sin fulle bredde, herunder grafikk, animering og interaktiv video, i fremvisningen a v slike systemer. Deler av utviklingen vil finne sted ved et nytt forskningslaboratorium for IKT-basert læring ved Universitetet i Bergen, og omfatte empiriske undersøkelser av ulike audiovisuelle virkemidler.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet