Tilbake til søkeresultatene

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektets mål er å bidra til evaluering av fastlegereformen ved analyser av registerdata og egne innsamlede data. Prosjektet består av 2 delprosjekter: 1. En analyse av faktorer som bestemmer pasienters valg av lege og legers preferanser for pasien ter. 2. En analyse av hvordan fastlegeordningen vil virke inn på omfanget og sammensetningen av de tjenestene allmennlegene yter.

Budsjettformål:

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet