Tilbake til søkeresultatene

REGUT-Regional utvikling

Forskernettverk om næringsutvikling

Tildelt: kr 0,50 mill.

Hensikten med nettverket er å samle forskere om kritisk forskning og debatt rundt spørsmål om næringsutvikling i et regionalt perspektiv. Det tas sikte på å skape arenaer for presentasjon og diskusjon av forskerarbeid av både teoretisk og empirisk karakte r. Tre temaområder er prioritert: Kritiske statusanalyser, næringsutvikling i et kunnskaps- og informasjonssamfunn, forholdet mellom forskning og politikk. Deltakerne vil primært komme fra Regional utvikling, men andre vil bli invitert.

Budsjettformål:

REGUT-Regional utvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet