Tilbake til søkeresultatene

BYUTV-Byutvikling

Storbyene som arena for kunnskapsrik kapital

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektet fokuserer på storbyenes rolle som arena for kunnskapsrik kapital og på finansiering som en sentral drivkraft bak innovasjon og nyskaping. Moderne økonomier er i økende grad "lærende økonomier" der kunnskap utgjør den viktigste ressursen og læri ng framheves som den viktigste prosessen for økonomisk vekst. Prosjektet skal fokusere på to særtrekk ved den innovasjonsdrevne økonomien - den betydning formell og uformell venturekapital har for tilførsel av kapital og kompetanse til innovasjon og nysk aping, og hvorfor denne kapitalen har en tendens til å hope seg opp i storbyer og sentrale regioner. De sentrale FOU-utfordringene i prosjektet er å få bedre forståelse av storbyenes rolle som sentra for spesielle finansielle funksjoner og tjenester, og d en betydmng slike finansmiljøer har for innovasjon og nyskaping. Økt teroretisk viten og større empirisk tilfang på dette området vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for utformingen av regional næringspolitikk.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BYUTV-Byutvikling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet