Tilbake til søkeresultatene

PETPOL-PETROPOL

Utviklingen i Irak, Iran og Saudi-Arabia og i forholdet mellom dem, betydning for oljemarkedet

Tildelt: kr 0,90 mill.

Bakgrunnen for prosjektet er betydningen av samspillet mellom Irak, Iran og Saudi-Arabia i fastsettelsen av oljeprisen i et imperfekt marked. I dette perspektiv representerer prosjektet en videreføring av tidligere forskning, gjort rede for i bøkene Oi l and Islam og Crude Power. Problemstillingen er hvilken handlefrihet og hvilke virkemidler de tre store oljeeksportørene har til å forsvare sine interesser og om nødvendig motvirke hverandre. I denne sammeheng spiller geologi en viktig rolle, uttrykt ved oljereserver og kostnader, sammen med økonomisk styrke, ved statsbudsjettets og utenriksøkonomiens middelbare avhengighet av oljeinntekter, og befolkning, ved inntektsbehov og militært potensial. Oljeinntekter, ved volum, markedsandel, og olj epris, er av vesentlig betydning både i utformingen av styrkeforholdet og som gjenstand for strid mellom de tre landene. Prosjektets betydning er en analyse av de tre landenes innenrikspolitiske utvikling, med vekt på forutsetninger for stabilitet og forh andlingsstyrke innenfor en dynamisk regional sammenheng. Midt i prosjektperioden ble der klart at USA planla å okkupere Irak. Av denne grunn måtte prosjektet i større utstrekning enn opprinnelig tiltenkt også fokusere på amerikanske motiver, interesser og ressurser i forhold til Irak og Midtøsten.

Budsjettformål:

PETPOL-PETROPOL

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet