Tilbake til søkeresultatene

PETPOL-PETROPOL

Oljemarkedet i det 21. århundre - en studie av aktørenes atferd og nye rammebetingelser

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

144709

Prosjektperiode:

2001 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet vil kombinere partielle studier utviklingen av en global energimarkedsmodell. Den ene partielle studien vil være en økonometrisk studie av etterspørselen etter olje i verden. Studien vil undersøke hvordan forbruket av olje påvirkes av endringe r i oljeprisen, både på kort (ett eller få år) og lang sikt (10 år eller mer). Den andre partielle studien vil ta for seg tilbudssiden, og spesielt studere hva som driver oljeprodusentenes beslutninger i markedet. Både OPEC og Non-OPEC vil bli fokusert. I tillegg vil rollen til de multinasjonale oljeselskapene bli studert. Delstudien vil også undersøke hvordan forholdet mellom future-, forward- og kontraktmarkedet påvirker oljeprisen. Den første modellanalysen vil ta for seg alternative atferdsrelasjon er for OPEC og Non-OPEC, og implementere disse i den globale energimarkedsmodellen. Deretter vil prosjektet analysere hvordan de ulike alternativene kan påvirke utviklingen i oljemarkedet framover. Prosjektet vil også undersøke sjansen for og effekten av at OPEC oppløses eller endrer karakter. I den andre modellanalysen vil prosjektet undersøke hvordan oljemarkedet vil bli påvirket av Kyoto-protokollen. Her vil prosjektet også ta utgangspunkt i hvordan aktørene opptrer i markedet, og spesielt fokusere p å hvilken reaksjon som er optimal for OPEC.

Budsjettformål:

PETPOL-PETROPOL

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet