Tilbake til søkeresultatene

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning - Norconserv

Tildelt: kr 18,3 mill.

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av NORCONSERV. NORCONSERV er en frittstående stiftelse som arbeider med forskning, utvikling, rådgivning og utdanning innen næringsmiddelteknologi. Instituttet skal fremme brukernes produktivi tet, lønnsomhet og utviklingsmuligheter gjennom økt kompetanse, markedstilpassede produktretninger og rasjonelle teknologiske løsninger. Forskningsfeltene ved instituttet omfatter superhygieniske produksjonsprinsipper og kombinasjonsteknologier ("hurdle "- teknologi), matvaresikkerhet, produktkvalitet og holdbarhetsegenskaper. Undersøkelser og kartlegging av relasjonene mellom råvarens kvalitetsegenskaper, prosess og kvaliteten til sluttproduktet er et sentralt aspekt.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet